Kako funkcionišu zahtevi za rezervaciju

Kako funkcionišu zahtevi za rezervaciju

Kada vozač ponudi prevoz, može da izabere kako će upravljati zahtevima za rezervaciju svojih putnika na jedan od sledećih načina: pomoću automatskog odobravanja, gde se putniku automatski potvrđuje rezervisano mesto, ili pomoću ručnog odobravanja, gde vozač lično mora da odobri svaki zahtev za rezervaciju i odgovori na isti u vremenskom roku koji je odredio putnik. […]

BlaBlaCar prihvatanje rezervacija

Kada vozač ponudi prevoz, može da izabere kako će upravljati zahtevima za rezervaciju svojih putnika na jedan od sledećih načina: pomoću automatskog odobravanja, gde se putniku automatski potvrđuje rezervisano mesto, ili pomoću ručnog odobravanja, gde vozač lično mora da odobri svaki zahtev za rezervaciju i odgovori na isti u vremenskom roku koji je odredio putnik.

BlaBlaCar prihvatanje rezervacija – Automatsko odobravanje

  •     Kada putnik rezerviše svoje mesto, vozač će primiti obaveštenje o svakoj rezervaciji, sa imenom i brojem telefona putnika.
  •     Putnici više vole ovaj način odobravanja jer tako dobiju potvrdu čim rezervišu svoje mesto. Automatsko odobravanje takođe je odličan izbor za vozače koji žele što brže da organizuju svoje vožnje, bez odgovaranja na brojne zahteve za rezervaciju.

BlaBlaCar prihvatanje rezervacija – Ručno odobravanje

  •     Vozač će primiti obaveštenje svaki put kada mu neki putnik pošalje zahtev za rezervaciju, i biće u obavezi da na isti odgovori u određenom vremenskom roku. Putnici mogu da se odluče za vremenski rok od 1, 3, 6 ili 12 sati u okviru kojih žele da im vozač odgovori na zahtev. Zahtevi na koje vozač ne odgovori po isteku ovog roka biće automatski neodobreni.
  •     Nakon što zahtev bude odobren, i vozač i putnik primiće brojeve telefona kako bi mogli da stupe u kontakt i dogovore se oko detalja putovanja. Ukoliko vozač ne odobri zahtev, putnik će o tome biti obavešten istog trenutka.
  •     Putnici vole da dobiju odgovor što pre, pa preporučujemo vozačima koji nisu u prilici da brzo odgovore na zahteve da odaberu Automatsko odobravanje, kako ne bi propustili rezervacije.

Više o

Novosti

Koristeći ovaj sajt, prihvatate našu politiku u vezi sa kolačićima kako bismo analizirali i generisali sadržaj i promotivni materiajl u skladu sa Vašim interesovanjima. Pročitajte našuPolitika o korišćenju kolačića

Ponudi prevoz